Spotkanie Urzędzie Miasta Rzeszowa

W czwartek (2 maja 2024 r.) w rzeszowskim ratuszu odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział Konrad Fijołek prezydent Rzeszowa, Krystyna Stachowska, zastępca prezydenta Rzeszowa oraz przedstawiciele Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt.
Podczas spotkania omówiono dotychczasową działalność rzeszowskiego samorządu na rzecz pomocy zwierzętom bezdomnych. oceniono, że współpraca samorządu Rzeszowa i stowarzyszenia jest bardzo dobra.
W budżecie na rok 2021 na opiekę nad zwierzętami było zapisane 761 tys. zł. a w budżecie na rok 2024 już 1 370 272 zł. W ostatnich dwóch latach na funkcjonowanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Kundelek” zwiększono środki finansowe o ponad 50 proc.
Podczas czwartkowego spotkania ustalono, że Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt wespół z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa będzie jeszcze ściślej współpracować i wdrażać nowe, niezbędne rozwiązania podnoszące jakość opieki nad zwierzętami oraz bieżąco reagować na zmiany w przepisach prawnych. Zapraszamy do współpracy inne organizacje, którym nie jest obojętny los zwierząt.
Ustalono także, że miasto w pełni realizuje zapisy ujęte w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi na rok 2024 i ogłosi dodatkowy konkurs dotyczący opieki weterynaryjnej nad wolnożyjącymi kotami.
Fot. Grzegorz Bukała/UM Rzeszów
Search this website