PSY

ROK 2024

Ilość z

poprzedniego
miesiąc

Ilość
przyjętych/w tym wypadkowe
Adopcja/ w tym
odeb.właś.
 Padłe Eutanazja Pozostało
Styczeń 83 33/2 29/15 1 0 86
Luty 86 27/1 24/13 1 0 88
Marzec 88 43/4 36/18 0 1 94
Kwiecień 94 23/1 28/12 0 1 88
Maj 88 20/3 16/4 0 0 92
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem 146/8 133/62 2 2
KOTY
ROK 2024 Ilość z
poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych/w tym wypadkowe
Adopcja /w tym

odeb.  właś.

 Padłe Eutanazja Pozostało
Styczeń 39 17/2 22/1 1 1 32
Luty 32 20/8 15/1 3 1 33
Marzec 33 11/3 14/3 2 1 27
Kwiecień 27 24/5 8 2 4 37
Maj 37 12/2 9/1 2 3 35
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem 84/20 68/6 10 10

 

Search this website