O nas

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt prowadzi miejskie schronisko dla zwierząt bezdomnych „Kundelek” w Rzeszowie od 2005 roku. 

Schronisko

W schronisku realizowane jest zadanie własne Miasta Rzeszów, polegające na zapewnieniu opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Rzeszowa oraz terenu gmin, z którymi Miasto Rzeszów podpisało stosowne porozumienia.

Opieka

W schronisku psy i koty otaczane są całodobową opieką, w tym weterynaryjną.

Wyłapywanie

Do schroniska trafiają psy i koty wyłapane przez pracowników RSOZ.

Oznakowanie

Zwierzęta, które opuszczają schronisko są oznakowane: mikroczipem albo zawieszką identyfikującą, dzięki czemu można ustalić ich opiekuna.

Edukacja

RSOZ współpracuje z placówkami edukacyjnymi w zakresie promowania humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania bezdomności i ochrony praw zwierząt.

Search this website