W schronisku obowiązują przepisy weterynaryjne określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.

W schronisku obowiązuje regulamin określający zasady postępowania w schronisku miejskim dla zwierząt bezdomnych w Rzeszowie.

 

Search this website