Kolejny wyrok

W roku 2023 Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt, prowadzące schronisko Kundelek, wielokrotnie współpracowało z organami ścigania w wykrytych przypadkach znęcania się nad zwierzętami. Stowarzyszenie występowało wielokrotnie, reprezentując prawa pokrzywdzonego zgodnie z art. 39 ustawy o ochronie zwierząt, a także jako oskarżyciel posiłkowy. Stowarzyszenie w tym celu współpracuje z kancelarią adwokacką.

Zgłoszenia napływające na skrzynkę mailową RSOZ lub telefonicznie były w miarę możliwości realizowane na bieżąco. Zgłoszenia były przekazywane odpowiednim służbom, odpowiedzialnym za przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zwierząt. W roku 2023 telefonicznych zgłoszeń był 15, pisemnych 15, mailowych 80. 25 zgłoszeniom nadano dalszy tok. Wysłano 12 zażaleń oraz 14 pism do Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej. W roku 2023 prowadzonych było 38 spraw. W okresie sprawozdawczym udzielono 23 porady prawne.

Ostatnio zapadł wyrok za uśmiercenie psa:
2 lata pozbawienia wolności, 5000 zł nawiązki na rzecz RSOZ, zakaz posiadania zwierząt przez 5 lat.
Niedawno zapadł również wyrok w sprawie Benia, podopiecznego schroniska Kundelek: właścicielka została skazana na prace społeczne i 2500 zł nawiązki.

Środki z 1,5% pomagają nam nadal działać na rzecz zwierząt skrzywdzonych.
Przekaż 1,5% na RSOZ. KRS: 0000012533

Search this website