Dziękujemy

„Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w wolontariacie, polegającym na pracach porządkowych. Wasza bezinteresowna pomoc była nieoceniona i przyczyniła się znacząco do poprawy naszego środowiska pracy.
Dzięki waszemu zaangażowaniu i poświęconemu czasowi, obiekt schroniska jak i jego otoczenie lśni teraz czystością.
Wasza pomoc jest nieoceniona i naprawdę doceniamy Wasze wysiłki. 😀😊
Search this website