O nas

Miejskie schronisko dla bezdomnych zwierząt Kundelek w Rzeszowie powstało w 2005r. W dużej mierze do jego powstania  przyczynili się  członkowie Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt – nieustannie, przez wiele lat walcząc o powstanie tej placówki, kierując się miłością do zwierząt pokrzywdzonych przez los, rozumieniem ich niedoli i potrzebą pomocy. Były to lata ciężkiej pracy, odporności psychicznej i determinacji, co w rezultacie zaowocowało przychylnością władz miasta i w konsekwencji zaistnieniem placówki.

Teren i budynki, gdzie mieści się schronisko Kundelek, są własnością Gminy Miasta Rzeszowa, która w ten sposób realizuje obowiązkowe zadanie własne w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, jakie nakłada na gminę ustawa o ochronie zwierząt.

Administratorem  Schroniska jest Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt – organizacja pożytku publicznego, która prowadząc schronisko dla zwierząt realizuje swoje cele statutowe. Koszty tej działalności są przez Urząd dotowane w wysokości 80% rocznego budżetu zadania. 20% budżetu jest finansowane przez Stowarzyszenie. 

Schronisko zajmuje obszar 1,23ha. W ramach zadania RSOZ zatrudnia 13 pracowników, w tym 8 opiekunów  pracujących bezpośrednio przy zwierzętach na dwie zmiany oraz pełniących dozór nocny.

 

Budynek recepcji, gdzie mieści się część pomieszczeń dla kotów, izolatek, recepcja, gabinet weterynaryjny i pomieszczenia socjalne, jest połączony z drugą częścią obiektu, w której znajdują się kojce dla psów. Hala mieści 37 kojców ogrzewanych i połączonych z kojcami zewnętrznymi. Dodatkowo na terenie placówki mieści się 60 kojców zewnętrznych, zadaszonych, drewnianych. Siedem  wybiegów integracyjnych służy do codziennego wyprowadzenia zwierząt z kojców. 

Ponadto na terenie schroniska znajduje się tzw. ”Dom Kota” z dużym, ogrodzonym i zabezpieczonym przed ucieczką zwierząt wybiegiem.

Aby utrzymać czystość na terenie tak dużej  placówki zatrudniamy skazanych z pobliskiego Zakładu Karnego, którzy świadczą pracę nieodpłatnie w ramach wolontariatu.

Wszystkie bezdomne zwierzęta przyjmowane do schroniska są odpchliwane, odrobaczane, badane oraz poddawane profilaktycznym szczepieniom przeciwko chorobom zakaźnym. Każdemu zwierzęciu nadawany jest nr rejestrowy, który w przypadku psów jest również zawieszany przy obroży. Psy i koty w schronisku są czipowane, a następnie rejestrowane w ogólnopolskiej bazie. 

Search this website