Rok 2023 w liczbach

Rok 2023 w liczbach!🎉
Do schroniska przyjęto 363 psy (o 33 mniej niż w roku 2022) i 339 kotów (o 53 więcej niż w roku 2022).
Wydane zostały 344 psy, z czego odbiorów przez właścicieli było 145 (40% wszystkich przyjętych psów). W roku 2023 wydano 240 kotów, z czego odbiór przez właścicieli miał miejsce w 22 przypadkach (6% przyjętych kotów).
Na koniec roku w schronisku przebywało 83 psy (o 21 mniej niż na początku roku) i 39 kotów (o 7 więcej niż na początku roku).
Co to oznacza?
Z roku na rok do schroniska trafia coraz mniej psów, pomimo braku ograniczeń lokalowych. Adopcje psów są na stale wysokim poziomie, dzięki czemu pobyt zwierząt niepotrzebnie się nie przedłuża. Dzięki temu schronisko jest stale gotowe do niesienia pomocy zwierzętom 🐶👍

Rok 2023 był kolejnym rokiem z bardzo dużą liczbą kotów przyjętych do schroniska. Pomimo trudności lokalowych wielu zwierzętom udało się pomóc i znaleźć im nowe domy. Nieocenioną pomocą również w mijającym roku były osoby oferujące tzw. domy tymczasowe, które odciążały schronisko i pozwalały na stałe przyjmowanie kotów chorych i rannych 😻💪

Search this website